АНГАЖИМЕНТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ?

1. Да направи предварителна заявка за работници.

2. Да заплати транспорта на служителите.

3. Да предостави добри условия на труд и отдих.

4. Да съдейства на нашия екип с информация за изготвянето на нужните документи.