АНГАЖИМЕНТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ?

Да подпише договор за сътрудничество и подаде заявка за работници.

 Да заплати транспорта на служителите.

Да предостави добри условия на труд и отдих.

 Да съдейства на нашия екип с информация за изготвянето на нужните документи.