АНГАЖИМЕНТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ?
1. Да заплатят ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ на служителите – задължително условие по закон. Сумата за транспорта е според географското местоположение на държавата, от която и до която се пътува (от 60 евро за близките държави до 300 евро за далечните).

2. Да направят ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА няколко месеца преди започването на сезона, като в нея се уточни точния брой на необходимите служители, позициите им, заплащането, както и началната дата на ангажимента за полагане на труд.

3. Да предоставят ДОБРИ УСЛОВИЯ за труд, хранене и отдих на служителите.

4. Да осигурят УНИФОРМЕНО ОЛБЕКЛО (без обувки) на всички служители.

5. Да издадат ПЪЛНОМОЩНО на наш представител за входиране и работа със всички необходими документи.

6. Да подадат в ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА уведомление до 7 дни от назначаването.

7. Да са коректни в ДАТИТЕ НА ЗАПЛАЩАНЕ, като последната заплата се изплаща 2 дни преди заминаването на служителите, за да имат време за обмяна на средствата.