КАКВО ОЧАКВАТ СЛУЖИТЕЛИТЕ?


КАКВО ОЧАКВАТ СЛУЖИТЕЛИТЕ?

 Работа на трудов договор.

 Твърди нетни заплати + възможност за допълнително работа.

► Осигурено настаняване.

 Изхранване - само в сектор туризъм.

 Ясно разписани графици.

 Добри условия за работа.

 Осигурен транспорт - минимум в една посока от и до страната на произход.