КАКВО ОЧАКВАТ СЛУЖИТЕЛИТЕ?


КАКВО ОЧАКВАТ СЛУЖИТЕЛИТЕ?

1. Работа на трудов договор.

2. Твърди нетни заплати + възможност за допълнително работа.

3. Осигурено настаняване.

4. Изхранване - само в сектор туризъм.

5. Ясно разписани графици.

6. Добри условия за работа.