НАШАТА РАБОТА

УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ?

 Да намерим и насочим към Вас подходящите 
     (съгласно изискванията Ви) работници.

Да изготвим и подготвим за внасяне всички документи,
     
нужни по издаването на разрешително за работа.

Да се погрижим за визите.

 Да организираме транспорта в двете посоки при най-добрите
     за Вас условия.

Да помогнем при адаптацията на служителите.

 Имаме call center за всякакви въпроси и ситуации.

 Даваме Ви прозрачни условия. Всички разходи и отговорности са
    предварително разписани.

 Получавате гаранционен срок за труда на всеки един служител.

 Не заплащате нищо по нашата услуга предварително.

 Изключително конкурентни цени и комплексна услуга.

NB!
Ние осъществяваме мащабен внос на служители ежегодно и може да сте сигурни
в нашата коректност и качество на услугата!

Нашите партньори ни препоръчват!