ИНТЕРНОБМЕН ЕООД е фирма със сериозен опит в областта на вноса и управлението на кадри. За нуждите на българския бизнес компанията предлага внос на качествени служители от 19 държави. Дейността на дружеството обхваща различни направления на икономиката, като осигурява кадри в областта на туризма, земеделието, строителството и обслужващите сектори. За последните няколко сезона компанията е реализирала най-голям внос на кадри за туризма и производствения сектор в България. Интeрнобмен предлага изключително атрактивни и прозрачни условия на своите клиенти. Дружеството е член на АПКЧ - Асоциация за подбор на кадри от чужбина. 

ПАРТНЬОРИ
Работим с водещи компании в различните отрасли на българската икономика. В секторите: промишленост, туризъм, строителство, земеделие, транспорт, търговия, комуникации. В 9-те летни и зимни курорта в България наши партньори са 4 и 5 звездни хотели. 
СЛУЖИТЕЛИ
Осигуряваме служители, предимно от Украйна. Внимателно подбираме качествени кадри за бизнеса.

Имаме представители на място в страната и в чужбина. Осъществяваме мониторинг на работния процес.
ДОКУМЕНТИ
Изготвяме, оформяме и подготвяме за подаване всички необходими документи, свързани с кадрите.

Свеждаме до минимум участието на работодателя в процеса по движение на документите и служителите.
136
ПАРТНЬОРА
9
КУРОРОТА
6128
ВНОС НА КАДРИ
19
ДЪРЖАВИ

ЯСНИ УСЛОВИЯ - МОНИТОРИНГ - ГАРАНЦИИ